Huldiging Jubilaris At Scholtus

huldiging jubilaris
Vrijdag 25 september werd onze jubilaris en zijn partner Diny in het zonnetje gezet. Namens de NBAT was Thei Meeks aanwezig om het felbegeerde speldje te mogen overhandigen.
At had een mooi verhaal gemaakt en dat heeft hij aan de aanwezigen voorgelezen. Een mooie proza over zijn liefde voor de aquariumwereld. Lees en geniet hiervan.
Geachte leden,

Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor de uitnodiging.
Misschien is het wel aardig iets over mijn aquarium-gedoe te vertellen.
Als geboren Utrechtenaar kreeg ik in die stad toen ik 14 werd mijn eerste aquarium, zo'n 45 cm. lang . Er zaten een paar gupjes en zwaarddragers in en de beplanting bestond uit slaplantjes en vallesneria. In het begin kocht ik nogal wat visjes zoals danio rerio en chinese danio. Ook kreeg ik wel visjes o.a. hamburgse kruising en plaatjes. Al heel gauw zaten er meer dan 35 visjes in en kwamen ook de problemen, veel stip en het voer was ook een probleem. Hoe hou je tubifex goed het voer in de 50e jaren naast het droogvoer van P. Sluis. Om de haverklap was de tubifex bedorven door vergeten het water in het jampotje te verversen, met gevolg stank in keuken en gang en mijn moeder de pest in.
Toen ik in militaire dienst moest, er was toen nog dienstplicht, en de eerste keer thuis kwam na 3 weken stond het aquarium in de tuin. Mijn ervaring is geef de jeugd niet te gauw een aquarium, meestal is de bak te klein met gevolg ziektes en ellende herrie in de tent en ook het gebrek aan geld.
Na vele omzwervingen, Middelburg, Franeker, Winschoten, Heerenveen en Culemborg kwamen we in 1973 in Hilversum terecht en daar hadden we een buurman die een redelijk aquarium had en dat wou ik ook wel weer. In 1974 heb ik toen weer een bakje gekocht van zo'n 60 cm lang en dus eigenlijk te klein. In de krant las ik een advertentie dat er een aquarium te koop was met een lengte van 160 cm een echte uitzwembak. Het was een frame aquarium en de ruiten waren nogal bekrast. Volgens de eigenaar was dit ontstaan door een vervoer waar ze een metalen emmer in de bak hadden gedaan. Ondanks die krassen heb ik die bak toch gekocht. Ik heb veel van die bak geleerd. In die tijd waren we nog jong dus kleine kinderen en de kinderen van bezoek waren ook klein met het gevolg dat ik vaak 's-avonds opnieuw stopverf in de randen moest doen en bijverven.
In 1976 gingen we naar roermond en heb toen de bak voor het zelfde bedrag waarvoor ik haar gekocht had ook kunnen verkopen, zodat ik geld had om in Roermond weer een bak te kopen. De bak heb ik toen gekocht bij de Bock aan de Oranjelaan.
In 1977 hielden verschillende verenigingen een presentatie in de Donderie en zo ook de Aquariumvrienden. Met een collega de heer v..d. Brule zijn we toen lid geworden. de contactavonden werden gehouden in cafe De Post aan de Kapellerlaan.
In 1980 hield de Aquariumvrienden een grote bakkententoonstelling in de Donderie ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan. Ieder lid moest een bak inrichten van 150 cm lang die de vereniging had laten maken. Doordat in dezelfde tijd het Europees of Wereldkampioenschap voetballen was, was de belangstelling door de T.V. uitzendingen niet erg groot, wat zeer jammer was, want er stonden zo'n 25 prachtige bakken in de zalen van de Donderie te pronken. Na de tentoonstelling kon men de glazen bakken voor fl. 60,-- per stuk kopen. Menigeen deed dit zo ook de heren v.d. Brule en Ruys, de laatste had een kleine aquariumzaak in de Hamstraat naast de Synagoge. Bij het vervoeren en plaatsen van de bakken heb ik meegeholpen. Later heb ik, toen de heer v.d. Brule verhuisde naar Oosterhout, die bak overgenomen en wel in 1984.
In 1986 gingen wij verhuizen van de Gentiaanhof naar de J. Hansenstraat in het centrum van Roermoond en werd de bak verkocht.
In 1987 werd bij het Zuiveringschap Limburg, waar ik werkzaam was, een ideeenbus in het leven geroepen, waarvan ik lid mocht zijn. Het eerste idee dat beloond werd was een aquarium, maar het moest wel een Limburgse beek voorstellen. Hoewel de bak behoorlijk groot was zo'n 2,5 meter zaten er maar 2stekelbaarsjes en een paar voorntjes in en verder allerlei torren, waterspinnen en meer van dat kleine spul, de liefhebberij van de bioloog.
Het werd geplaatst in de hal van het kantoorgebouw. Een groot nadeel was als er bijeenkomsten in de hal werden gehouden besloeg het aquarium en zag je niets door het condens. Geen probleem er werd een bierkoeler aangeschaft. Een succes is het koudwater aquarium nooit geweest. En toen de toren werd gebouwd ging de bak leeg voorlopig de kelder in.
Na de verbouwing wou men toch weer een aquarium plaatsen en het mocht nu wel een tropische bak worden. Mij is toen gevraagd, hoe men dat best kon verwezenlijken. Ik heb toen voorgesteld het te laten doen door een aquariumvereniging en deze ook te betalen voor de werkzaamheden, zodat men ook eventueel kritiek kan leveren. Ik wist dat de heer Jan Verstraeten, destijds secretaris van de Aquariumvrienden met de VUT ging en leek mij de juiste persoon hiervoor. Jan voelde hier wel voor en samen hebben we de bak ingericht. De vereniging kreeg jaarlijks een behoorlijk bedrag evenals Jan en alle verdere kosten betaalde het Zuiveringschap. Daar ik er werkte zorgde ik voor voeren van de vissen.
Het aquarium zag er goed uit en heeft ook aan een huiskeuring meegedaan en een bondsdiploma gekregen. Ook de opening van het aquarium is destijds groots gevierd.
Heel jammer was het dat Jan Verstraeten ziek werd en daardoor minder aan het aquarium werd gedaan en langzaam werd verwaarloosd. Door nieuwe verbouwingen en het overlijden van Jan is het aquarium opgeruimd.
Toen wij in 1986 zijn verhuisd naar de binnenstad en het aquarium verkocht was, kreeg ik een bezuinigingswoede en heb toen het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.
Na enige tijd bleek, dat ik een aquarium toch miste, heb een ontwerp gemaakt voor het meubel, dat mijn zwager gemaakt heeft en de bak laten maken in Venray. In 1990 ben ik weer lid geworden van de Vereniging en vanaf die tijd heb ik aan vele huis- en districtkeuringen deelgenomen. Ook heb ik het leuk gevonden om verhaaltjes, verslagen en anecdotes in het voormalig boekje te schrijven.