Oktober Huldiging Jubilarissen

oktober huldiging jubilarissen
In oktober jl. hebben we 3 jubilarissen mogen huldigen van onze vereniging. Wij, als bestuur, mogen zeer trots zijn op deze trouwe leden. Ze hebben altijd de vereniging ondersteund in daad en kracht. Nu is het tijd om hun te bedanken voor hun trouwe inzet.
Cok van Nieuwenburg 40 jaar lidmaatschap, Hans Nelissen 25 jaar lidmaatschap en Peter van Loenhout 25 jaar lidmaatschap.
Een speciaal woord van dank kwam vanuit het hoofdbestuur van de NBAT. Theo Vermeegen is speciaal hiervoor naar Roermond gereisd om de heren het befaamde speldje op te steken.
Aansluitend deze huldiging heeft Martin Geerts, bekend van het Malawi entropologie, een prachtige presentatie gegeven over het ontstaan van de aAfrikaanse meren en de mooie vissen die hier in voorkomen. Uiteraard heeft Martin zijn enthousiasme voor dit gebied met ons weer gedeeld. Het was weer een zeer geslaagde avond.