Historie Vereniging

Een halve eeuw aquariumvereniging, AVVR.

Driekwart eeuw Nederlandse Bond van Aquarium- en Terrariumhouders, NBAT.

In 1930 is de NBAT opgericht. 75 jaar voorvechter zijn van de passie van onze hobby. 2005 was dan ook voor het NBAT als ook voor de AVVR een kroonjaar, dat vol staat met activiteiten.

50 jaar hebben onze voorgangers de vlag van onze vereniging gedragen. Het is nu de tijd voor ons om deze missie zeker nog 50 jaar vol te houden.
De Aquarium en Vijver Vereniging Roermond bestaat ruim 60 jaar. Op 27 februari 1955 is de acte gepasseerd bij de notaris. Al deze jaren hebben vele leden onze vereniging gesteund. We hebben veel lief en leed samen gedeeld. Grote momenten zoals landskampioen worden of districtskampioen, een mooie tentoonstelling, een geweldige districtsfeestavond. Maar ook moeten we constateren, dat we naast de hoogtepunten een aantal dieptepunten hebben meegemaakt. Het afscheid nemen van leden, die door ziekte, onenigheid onder de leden of sterfgevallen zijn helaas bittere werkelijkheid.
In 1972 is een afscheiding ontstaan tussen een aantal leden, die vervolgens een nieuwe vereniging in Roermond hebben opgericht. 31 jaar later (2003) heeft deze vereniging zich weer samengevoegd.
In 2003 zijn de verenigingen Aqua Micro en de Aquariumvrienden gefuseerd. In het begin was het aftasten van de verschillende personen van beide verenigingen.
Uiteindelijk, na ruim2 jaar, kon men zien, dat men nu spreekt van EEN vereniging. Deze fusie heeft er toe geleid, dat we met een nieuwe kijk naar de toekomst gaan werken.


Het doel van onze vereniging is:

Het bevorderen van een dusdanig bewustzijn van haar leden voor de natuur en het milieu, dat respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit vanzelfsprekend is.
In het bijzonder geldt dit voor dieren en planten, die doorgaans worden gehouden en verzorgd in viviaria, terraria, paludaria, insectaria en vijvers, zulks in samenwerking met de NBAT.


Hoe trachten we dit doel te bereiken:

  • -Lidmaatschap van het NBAT
  • -Het organiseren van lezingen, filmvoorstellingen
  • -Geven van voorlichting aan de leden
  • -Het organiseren van excursies
  • -Het vormen van een bibliotheek
  • -Het doen houden van keuringen
  • -Het samenwerken in districtsverband

In 2004 zijn we gestart met de PR-activiteiten. Hiermee willen we onze doelstelling van onze vereniging uitbreiden naar de inwoners van Roermond.
Door het verzorgen van workshops, het verzorgen van gastlessen op basisscholen en open dagen organiseren bereiken we een grote groep mensen die interesse hebben voor onze natuur en zeker voor onze hobby.


Aandacht:

Het geven van aandacht aan de leden is van groot belang. Namelijk zonder hen, bestaat er geen vereniging. De meeste leden hebben thuis een aquairum en-of een vijver. Zo moet het hele gezin genieten van deze soms uit de hand gelopen hobby. Vandaar dat we ook vaker de gezinsleden uitnodigen om samen met ons een gezellig samenzijn. Dit doen we meestal tijdens een zomer barbecue of een dineetje op het einde van het jaar. Maar ook voor de nieuwe leden worden er activiteiten ontwikkeld om hen te helpen tijdens de introductie bij onze vereniging en onze mooie hobby.


Pro-actief:

De vereniging moet een pro actieve houding uitdragen. Hiermee wordt bedoeld, dat we moeten openstaan voor alle nieuwe ideeën. Mogelijk dat we soms voor de muziek uit lopen, maar we kunnen niet meer terugvallen in de oude situatie. Als we nu niet investeren, dan zullen we over een aantal jaren niet meer bestaan. We leven in een economie, waarin veel mensen geen tijd meer hebben voor verenigingsactiviteiten. Het volgen van cursussen, opleidingen of het beoefenen van verschillende sporten zullen ons als vereniging parten spelen.


Vrijwilligers:

Als bestuur doen wij regelmatig een beroep op onze leden. Die, geheel op vrijwillige basis, hun steentje bijdragen aan het uitvoeren van onze verenigingsdoelstellingen. Als bestuur mogen we trots zijn, dat we deze steun van deze leden mogen ontvangen.


Jubilarissen:

We hebben als vereniging al menige jubilea meegemaakt. 12 ½ jaar, 25 jaar, 50 jaar lid zijn van de vereniging of NBAT zijn geen vreemde verschijning voor onze vereniging. Vanuit deze gegevens, mag men aannemen dat de meeste leden een trouwe relatie met onze vereniging hebben en dat ze happy zijn in ons verenigingsklimaat. Ik hoop dat we nog vaker dit soort jubilea mogen meemaken.